Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»// “

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»
Διμερής συνάντηση των αντιπροσωπειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
//
“Filoxenia” Conference Center
Bilateral official talks of the delegations of the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*